stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Stamboom Gids » Archieven » Regionale archieven

Websites 21 - 30 van 47:

oost-vlaanderen.be/bestuur-en-regio/wat-doet-het-provinciebestuur/prov ...

Provinciaal archief | Provincie Oost-Vlaanderen

Het provinciaal archief bewaart 30 jaar lang documenten en dossiers van het provinciebestuur.


Screenshot van website

www.vlaamsbrabant.be/nl/over-de-provincie/provinciaal-archief

Provinciaal archief | Provincie Vlaams-Brabant

Het archief van de provincie Vlaams-Brabant bevat hoofdzakelijk documenten en dossiers van na de splitsing van het unitaire Brabant in 1995, afkomstig van de provinciale beleidsorganen en diensten. Het archief bestaat uit stukken van algemene aard (processen-verbaal van de provincieraad, notulen van de deputatie, provinciale begrotingen en rekeningen, …) en uit dossiers aangelegd door de provinciale diensten.


Screenshot van website

www.west-vlaanderen.be/archiefdienst

Provinciaal archief | Provincie West-Vlaanderen

De Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen werkt al meer dan 10 jaar met een geautomatiseerd archiefbeheersysteem: van 1997 tot 2003 met het programma ‘Dulle Griet’ van het Stadsarchief Gent, vanaf 2003 met de zelf ontwikkelde Access-toepassing Probat. In het kader van de provinciale subsidiëring, ondersteuning en begeleiding van de West-Vlaamse lokale archiefdiensten werd Probat vanaf 2005 gratis ter beschikking gesteld.


Screenshot van website

www.regionaalarchiefdordrecht.nl

Regionaal Archief Dordrecht

Het Regionaal Archief Dordrecht beheert het archief van de stad Dordrecht, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, en van dertien omringende gemeenten. Het is gevestigd op het Hof in Dordrecht. De gemeenten waarvan het Regionaal Archief de archieven bewaard zijn, naast Dordrecht, Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Molenwaard, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen en Zwijndrecht. Het archief fungeert als centrum waar, in samenwerking met de bewoners van Dordrecht en de regio, vorm gegeven wordt aan het geheugen van de samenleving. Duizenden archiefstukken, foto's, tekeningen, kaarten, boeken, tijdschriften en kranten zijn in het erfgoedcentrum ondergebracht. Die archiefstukken komen niet alleen van de overheid, maar ook van burgers, bedrijven, scholen, sociale instellingen, notarissen, kerkgenootschappen en sportverenigingen. Vrijwel alle documenten zijn openbaar. De archieven en collecties die door het Regionaal Archief worden beheerd, worden bewaard op het Stadsdepot aan de Dordtse Kil. De studiezaal is echter op het Hof in de binnenstad; stukken die men wil inzien moeten dus ruim op tijd worden aangevraagd.


Screenshot van website

regionaalarchiefnijmegen.nl

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) in Nijmegen, in de Nederlandse provincie Gelderland, is de archiefdienst voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Millingen aan de Rijn, Druten, Heumen, Lingewaard, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en Mook en Middelaar. Van het Waterschap Rivierenland heeft het Regionaal Archief Nijmegen de archieven in huis voor zover ze het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal betreffen. De meeste van deze overheidsarchieven lopen tot ongeveer 1985. Daarnaast beheert het RAN ook veel archieven van personen, families, verenigingen, stichtingen, bedrijven en kerken uit Nijmegen zoals van de KNBLO, zeepfabriek Dobbelmann en het Canisius College.


Screenshot van website

www.regionaalarchiefrivierenland.nl

Regionaal Archief Rivierenland

Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) is een historisch informatie- en documentatiecentrum. Het verzamelt en beheert de archieven, afbeeldingen, boeken en documentatie van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel. De informatie over polders en waterschappen omvat ook de polders Asperen, Dalem, Heukelum, Spijk en Vuren en de Over-Betuwe. Het RAR is in 1999 opgericht naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling, waarbij de huidige gemeenten Buren en Neder-Betuwe ontstonden. Het komt voort uit een fusie tussen de archiefdiensten Tiel-Buren-Culemborg en Kesteren-Lienden-Echteld-Maurik. Geldermalsen en Neerijnen nemen sinds 2009 deel en in 2014 heeft het Streekarchief Bommelerwaard zich aangesloten. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal samengevoegd tot de gemeente West Betuwe en zijn ook de archieven van de voormalige gemeente Lingewaal bij het RAR te vinden. Toen in 2003 het Waterschap Tielerwaard, Culemborgerwaarden en de Linge opging in het Waterschap Rivierenland, sloot dit een dienstverleningsovereenkomst met het RAR waarbij een groot aantal archieven hier werd ondergebracht. Op de website van het RAR is een stamboom te vinden van het huidige Waterschap Rivierenland en zijn 474 voorgangers.


Screenshot van website

www.regionaalarchieftilburg.nl

Regionaal Archief Tilburg

Het Regionaal Archief Tilburg (RA Tilburg / RAT) is de voortzetting van het Regionaal Historisch Centrum Tilburg dat op zijn beurt in 1997 ontstond na het samengaan van het Gemeentearchief Tilburg en een deel van het Streekarchief Oisterwijk. De gemeentelijke herindeling die op 1 januari 1997 van kracht werd haalde de basis weg voor het Streekarchief Oisterwijk. Het streekarchief was een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Oisterwijk, Moergestel, Hilvarenbeek, Diessen, Oost-, West- en Middelbeers, Goirle, Hooge en Lage Mierde, Drunen, Loon op Zand, Berkel-Enschot en Udenhout. Door de herindeling kwamen Udenhout en Berkel-Enschot bij de gemeente Tilburg, Hooge en Lage Mierde ging op in Reusel-De Mierden, Drunen naar Heusden en Oost-, West- en Middelbeers kwam bij Oirschot. Samenwerking met het Gemeentearchief Tilburg bood soelaas en zo ontstond een nieuwe archiefdienst. De uitbreiding van het aantal gemeenten vroeg om een nieuwe naam: Regionaal Historisch Centrum Tilburg (2001).


Screenshot van website

www.rhc-eindhoven.nl

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven beheert en bewaart sinds 2000 de archieven van 15 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Na de fusie op 1 januari 2003 werd dat uitgebreid naar 20 gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Heeze-Leende, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.


Screenshot van website

www.rhcl.nl

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) in Maastricht verzamelt, beheert en presenteert archieven en collecties van (overheids)instellingen en particulieren in de Nederlandse provincie Limburg. Het is een van de Regionale Historische Centra in Nederland. Het RHCL is gehuisvest in het voormalige kloostercomplex van de Minderbroeders aan de Sint Pieterstraat in het Maastrichtse Jekerkwartier. Het complex omvat behalve het monumentale Oude Minderbroedersklooster enkele nieuwbouwvleugels. De op het terrein gelegen commandantswoning van de Sint-Pieterskazerne huisvest het aan het RHCL gelieerde Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL).


Screenshot van website

rhcrijnstreek.nl

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard

Het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard beschikt over een schat aan informatie over het verleden. Onze documentatie en de vaak eeuwenoude archieven vertellen u de geschiedenis van deze streek en de mensen die er leefden. Het RHC voert de Archiefwet uit voor de bij ons aangesloten gemeenten en het hoogheemraadschap. Onze missie is burgers en bestuur te voorzien van betrouwbare historische informatie over het werkgebied op basis van archieven en collecties die wij beheren. Deze zijn afkomstig van overheidsinstanties (gemeenten, waterschappen en hun voorgangers) en van particuliere instellingen (kerken, verenigingen) die hun archieven bij ons hebben ondergebracht. Daarnaast waakt het RHC vanuit de inspectietaak over de duurzame toegankelijkheid van de archieven, zoals onze partners die vandaag de dag vormen.


Screenshot van website