stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Zoekresultaten 'Mater' (in alle categorieën)

Resultaten 1 - 10 van 73:

www.ru.nl/kdc

Katholiek Documentatie Centrum

Het KDC bewaart, ordent en ontsluit archieven, boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in Nederland. Alle collecties hebben betrekking op het katholieke leven vanaf 1800. Het KDC stelt zijn collecties beschikbaar voor onderzoek en geeft daarnaast informatie, zowel aan individuele vragenstellers als door mee te werken aan handboeken en encyclopedieën. In het Collectie- en acquisitieprofiel van het KDC staat aangegeven wat de collectiecriteria zijn die het KDC hanteert, hoe de collectie is samengesteld en wat de kwaliteit ervan is.

Categorie: Archieven » Kerkarchieven   Filter


Screenshot van website

www.genealogieonline.nl/stamboom-van-snippenberg-van-snippenburg

Stamboom geslacht Van Snippenberg/Van Snippenburg

Gegevens over oa. de families Van Snippenberg, Van Snippenburg, Van Delden, Van Kleef, Jansen, Jens, Vermeer, Ferguson, Zielman en Maters.

Categorie: Familienamen » S   Filter


Screenshot van website

www.vpnd.nl

Genealogisch bronmateriaal `Van Papier Naar Digitaal`

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit ter bevordering van het online brengen van genealogische bronnen.

Categorie: Bronnen   Filter


Screenshot van website

www.genealogieonline.nl/stamboom-mansier

Stamboom Mansier

Gegevens over oa. de families Massier, Mansier, Pater, Van Breugel, Hartsuiker, Jonkman, Oelen, Drogt, Pasop en Mater.

Categorie: Familienamen » M   Filter


Screenshot van website

www.materman.nl

Materman - website voor de familie Materman

Twee broers zijn bezig met een stamboom van de familie Materman te maken en die op de website te zetten.

Categorie: Familienamen » M   Filter


Screenshot van website

www.erfgoedshertogenbosch.nl

Erfgoed 's-Hertogenbosch

Met de afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch realiseren we een samenhangend cluster dat zich sterker naar buiten richt. Op basis van inhoud en kennis, waar we trots op zijn, vertellen en bewaren we het erfgoedverhaal van ’s-Hertogenbosch in al zijn facetten en op verschillende manieren. We benutten daarbij de beschikbare mogelijkheden De afdeling Erfgoed onderzoekt, verzamelt en bewaart bronnenmateriaal dat van belang is voor de kennis van het verleden van ’s-Hertogenbosch. De afdeling maakt deze inzichtelijk, toegankelijk, tastbaar en overdraagbaar, opdat de historie van de stad een bijdrage levert aan de identiteit van de huidige en toekomstige generatie(s) en aan de betrokkenheid van bewoners, bedrijven en bezoekers bij de stad. De afdeling zorgt ervoor dat de kennis van het verleden een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de stad. Historie en eigentijdse architectuur vormen daarbij samen onderdeel van het dynamisch, stedelijk weefsel.

Categorie: Archieven » Gemeentearchieven   Filter


Screenshot van website

www.genealogieonline.nl/stamboom-van-atten

Stamboom Beumkes / Jonkers / Van Atten / Hogeweg

Een publicatie door Marina Beumkes met gegevens over oa. de families Jonkers, Van Atten, Beumkes, Pardijs, Heevel, Hogeweg, Van Natte(N), Van Limbeek, Hut en Maters

Categorie: Familienamen » A   Filter


Screenshot van website

www.vlaardingen.nl/stadsarchief

Stadsarchief gemeente Vlaardingen

Het Stadsarchief beheert ruim duizend archieven en vele deelcollecties, zoals boeken, tijdschriften, kranten, briefhoofden, beeld- en audiovisueel materiaal. Het geheel beslaat enkele duizenden strekkende meters. Het oudste archiefstuk dateert van 1276, het nieuwste item is de krant van gisteren.

Categorie: Archieven » Gemeentearchieven   Filter


Screenshot van website

lenhoha-genealogie.blogspot.nl

lenhoha's genealogie sprokkels

In dit blog wil ik gewoon de leuke vondsen en allerlei materiaal gaan plaatsen die het zoeken in de archieven zo spannend maakte. Ik wil graag over de contacten die ik maak via het net en de daarbij behorende nieuwe gegevens vertellen. Het wordt dus een e

Categorie: Internet specifiek » Weblogs   Filter


Screenshot van website

www.dominees.nl/dominees.php

Databank van alle predikanten in Nederland van aanvang van de Reformatie tot

Deze databank is sedert 2008 in ontwikkeling. Er wordt gestreefd naar een totaalbestand van alle predikanten die ooit in Nederland in functie zijn geweest, op basis van archiefmateriaal.

Categorie: Bronnen   Filter


Screenshot van website