stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Zoekresultaten 'Tan' (in alle categorieën)

Resultaten 461 - 470 van 473:

www.hogeraadvanadel.nl

Home | Hoge Raad van Adel

De Raad is ingesteld bij Souverein Besluit van 24 juni 1814 als college onder de titel Hoge Raad van Adel, destijds om de Koning van advies te voorzien waar het adelszaken betrof. In de grondwet van 1814, goedgekeurd op 29 maart 1814, was in art. 42 een doelbewust adelsbeleid opgenomen. De eerste zin luidde: De Souvereine Vorst verheft in den adelstand. Op 4 mei 1814 benoemde de vorst een commissie onder voorzitterschap van Willem Anne van Spaen la Lecq die een adviserende instantie moest creëren die het adelsbeleid uit diende te voeren en adeldom op waarde wist te schatten. In 1820 werd de Raad van de rijksbegroting verwijderd. Dus moest de Raad in eigen onderhoud voorzien. Daar de adelstand in zijn bloeitijd zat was dit door het grote aantal adeldiploma's dat verstrekt werd voor de Raad geen probleem. Bij de Grondwetsherziening van 1848 verschoof de rol van de Hoge Raad van Adel van adviseur van de Koning naar adviseur van de Kroon. Er kwam een einde aan de standenmaatschappij en adelstand werd in de grondwet adeldom. Dit was een ingrijpende verandering voor het jonge instituut Nederlandse Adel en ook voor de Raad. Het van 1814 tot 1848 goed betaalde adviescollege van de koning, de Hoge Raad van Adel, werd ontbonden

Categorie: Specialisaties » Adel   Filter


Screenshot van website

www.schielandendekrimpenerwaard.nl/over-ons/historie/historie

Historie | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Schieland en de Krimpenerwaard beheert zelf zijn oude archieven en collecties. De archiefstukken worden onder de juiste klimatologische omstandigheden bewaard en zijn, voor zover openbaar, door iedereen in te zien. Een deel van de archieven en collecties is gedigitaliseerd en kan online worden geraadpleegd. U vindt hieronder een aantal links naar online toegangen en archiefbronnen.

Categorie: Archieven » Waterschapsarchieven   Filter


Screenshot van website

aalst.courant.nu

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Wil je weten hoeveel een brood kostte in de tijd van Daens? Ben je op zoek naar waar men 100 jaar geleden zijn fiets kocht? Stond je grootmoeder ooit in de krant met de geboorte van haar drieling? Wil je ontdekken hoeveel keer je vader ooit in de krant gestaan heeft? Hier vind je mogelijk een antwoord op deze vragen! Je kan hier namelijk de krantencollectie van het stadsarchief Aalst doorzoeken en raadplegen. De oudste krant is een exemplaar van "De Standaerd van Vlaenderen" uit 1836, de recentste is "De Voorpost" van 1992. Voor een periode van zo'n 160 jaar zijn meer dan 100 verschillende krantentitels doorzoekbaar. In totaal zijn meer dan 160.000 krantenpagina's op woordniveau gedigitaliseerd!

Categorie: Bronnen » Krantenbanken   Filter


Screenshot van website

www.hdc.vu.nl/nl

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) | Vrije Universiteit Amsterdam

Het HDC Centre for Religious History is onderdeel van de leerstoelgroep Religiegeschiedenis bij de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het HDC richt zich op onderzoek, onderwijs en valorisatie van de geschiedenis van religie in het algemeen en van religie in Nederland in het bijzonder. Het HDC werkt nauw samen met de Universiteitsbibliotheek (UBVU), met name vanwege de Collectie HDC/Protestants Erfgoed.

Categorie: Archieven » Kerkarchieven   Filter


Screenshot van website

www.patronomia.com/fr/archives/index

PATRONOMIA - Vereenvoudigde toegang tot Franse archieven van de burgerlijke stand

Raadpleging de Franse burgerlijke stand scans in slechts 3 klikken: stad, gebeurtenis en jaar.

Categorie: Internationaal » Frankrijk   Filter


Screenshot van website

madeindenderland.be

Made in Denderland | Home

Met MADEinDENDERLAND wil Erfgoedcel Denderland in samenwerking met Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Denderleeuw het erfgoed van particulieren, families, verenigingen en vrijwillige erfgoedorganisaties een duurzame digitale toekomst geven. Vrijwilligers gaan op zoek, registreren en ontsluiten deze collecties. Dankzij hun speurzin en werklust kun je meegenieten van deze verborgen parels. Je vindt het erfgoed terug uit Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove, zowel uit professionele als niet-professionele instellingen. Dit erfgoed is bijzonder kwetsbaar omdat het weinig beschermd is tegen verlies en verval. Denk aan de gevolgen van een overlijden, de stopzetting van de activiteiten, verkeerde bewaaromstandigheden, versnippering van het geheel in de loop van de tijd...

Categorie: Bronnen » Provincies Nederland en België » Oost-Vlaanderen   Filter


Screenshot van website

vopgv-brugge.com/guldenboek-van-de-weerstand/omgekonen-in-gevangenscha ...

VOPGV | Omgekonen in gevangenschap

Lijst van Belgen die zijn omgekomen in gevangenschap en in concentratiekampen.

Categorie: Bronnen   Filter


Screenshot van website

www.molenechos.org/index.php

Molenecho's | Belgisch Molenbestand

De Belgische Molendatabase (met de collectie “Bestaande Molens” en “Verdwenen Molens”) werd opgesteld dankzij de aanbreng van teksten en foto’s van vele correspondenten, onder de coördinatie van Lieven DENEWET (Hooglede) en Frans RINGOOT (Opwijk). Vormgeving en techniek: Bert BULDER (Amsterdam).

Categorie: Bronnen   Filter


Screenshot van website

igv.nl/de-burgerlijke-stand-van-nederlands-indie-op-lds-films

De Burgerlijke Stand van Nederlands-Indië op LDS-films - IGV

De aktes van de Burgerlijke Stand van Nederlands-Indië voor Europeanen en niet-Europeanen (1828-1949) zijn door de Mormonen (‘The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’) verfilmd. Hun beschrijving van de inhoud van een film is vaak onnauwkeurig. Op de pagina’s van De Burgerlijke Stand van Nederlands-Indië op LDS-films is dit voor een groeiend aantal plaatsen verbeterd en vindt u in detail wat er op bepaalde films staat. Deze pagina’s zijn samengesteld door ons ere-lid Leo Janssen.

Categorie: Internationaal » Azië   Filter


Screenshot van website

www.igv.nl/JIR/jirned.html

Janssen's Indisch Repertorium / inleiding

Janssen's Indisch Repertorium is een generale index op familienamen (door genealogen ook 'geslachtsnamen', maar door de meeste mensen doorgaans 'achternamen' genoemd) die voorkomen in gedrukte genealogische en aanverwante publicaties betreffende Oost- en West-Indië welke in de afgelopen 75 jaar zijn verschenen. UItsluitend genealogische informatie die in drukvorm is verschenen, wordt in het Repertorium opgenomen; genealogische informatie op het internet wordt niet opgenomen daar hun status wegens voortdurende aanvullingen en verbeteringen niet vaststaand is. Bovendien kan op websites niet naar paginanummers worden verwezen. Het Repertorium pretendeert geen volledigheid, doch bijna alle vooroorlogse standaardwerken op dit gebied zijn erin opgenomen benevens de thans op dit gebied verschijnende publicaties. Het Repertorium concentreert zich echter, evenals de IGV, voornamelijk op Oost-Indië. "Janssen's Indisch Repertorium" bevat thans ruim 278.000 referenties naar zo'n 65.000 familienamen die, hetzij via hun voorouders, hetzij via hun nakomelingen, verbonden zijn met Oost- of West-Indië. Maar uiteraard hoeven personen met dezelfde familienaam niet noodzakelijkerwijze tot dezelfde familie te behoren!.

Categorie: Internationaal » Azië   Filter


Screenshot van website